Spółka jawna
Wszystko o spółce jawnej- umowa spółki jawnej, księgowość, skrót, praktyczne porady dotyczące działania spółki jawnej

Spółka jawna osobowość prawna

Czym jest osobowość prawna?

osobowość prawna spółki jawnejOsoba prawna to jeden z  możliwych wariantów  funkcjonowania podmiotów prawa cywilnego. Osobę prawną określa się najczęściej jako trwałe zespolenie ludzi, jak i   środków finansowych.
Spółka jawna nie jest osobą prawną, lecz jednostką organizacyjną. Powoduje to, że  przez termin spółka jawna osobowość prawna  rozumiemy  tzw. ułomną osobę prawną (niepełną osobę prawną). Jest to rodzaj jednostki organizacyjnej, która na mocy ustawy posiada zdolność prawną, jednak nie posiada osobowości prawnej.

Oprócz spółki jawnej, w świetle prawa polskiego ułomnymi osobowościami prawnymi są np. spółka partnerska, spółka komandytowa, czy spółka komandytowo-akcyjna. Skoro z terminem spółka jawna osobowość prawna wiąże się określenie ułomna osoba prawna, przyjrzyjmy się bliżej tej jednostce organizacyjnej.

Jak funkcjonuje ułomna osoba prawna?

Ta jednostka organizacyjna ma możliwość nabywania praw oraz zaciągania zobowiązań. Ułomna osoba prawna może być pozywana, może również pozywać. Członkowie spółki jawnej, jako ułomnej osoby prawnej ponoszą odpowiedzialność subsydiarną za zobowiązania spółki jawnej. Odpowiedzialność subsydiarna wiąże się z tym, że jako pierwsza za zobowiązania odpowiada spółka jawna, a następnie, gdy z jej majątku nie uda się uregulować zobowiązań wobec wierzyciela – odpowiadać będą wspólnicy spółki jawnej.

Sformułowanie  “ułomna osoba prawna” coraz częściej zastępowany jest terminem ,,jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej”.

 Czytaj więcej

Be Sociable, Share!
Z tagami: , , , , , , , , , , , , , ,